Så här behandlar Sharp Skaraborg dina personuppgifter

Sharp Skaraborgs behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Sharp Skaraborg skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. För ytterligare information om personuppgiftsbehandling gå in på datainspektionens hemsida

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Sharp Skaraborg (Axelsson & Schönborg i Skövde AB) org.nr. 559189-9611 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Sharp Skaraborg dina personuppgifter?

Sharp Skaraborg samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du gör en felanmälan hos oss, kontaktar oss via e-post eller telefon, gör en kontakt- eller offertförfrågan via formulär på webbplatsen, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Sharp Skaraborg kan även få personuppgifter från andra källor än från dig.

Vilka uppgifter behandlas?

Sharp Skaraborg behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter och företagsnamn,

Varför behandlar Sharp Skaraborg om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Sharp Skaraborg för bland annat följande ändamål:

När har Sharp Skaraborg rätt att behandla dina personuppgifter?

Sharp Skaraborg har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Sharp Skaraborg och Sharp Skaraborgs personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Sharp Skaraborg.

Överföring till tredje land

Sharp Skaraborg överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Sharp Skaraborg dina personuppgifter?

Sharp Skaraborg sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Sharp Skaraborg och som godkänts av arkivmyndigheten. Gallringsbesluten innehåller information om när Sharp Skaraborg får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna gallras då enligt Sharp Skaraborg gallringsbeslut.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Sharp Skaraborg
Norra Aspelundsvägen 1
541 34 Skövde

Det går också bra att komma till kontoret under våra öppettider.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Sharp Skaraborg arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Så använder vi cookies

Sharp Skaraborg webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. för att förbättra webbplatsens tjänster. En del av dessa cookies är helt nödvändiga för funktionaliteten på webbplatsen medan andra används för att förstärka användbarheten och din användarupplevelse.

Funktionscookies används för att:

Prestandacookies används för att:

Exempel på användning

Cookies används för att förbättra webbplatsens tjänster, till exempel genom att:

Om du vill radera cookies som redan finns på din dator: se instruktionerna i din webbläsare genom att klicka på ”Hjälp” i menyn.

Integritetspolicy

Sharp Skaraborg gör löpande ändringar i integritetspolicyn. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på hemsidan.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud är Olle Hermansson (VD). Ni når honom via e-post:
olle.hermansson@sharpskaraborg.se eller via tel: 0500-44 56 10

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0500-48 61 90.

Certifierande enligt ISO 9001 och 14001
Certifierande enligt ISO 9001 och 14001

Vi kan stoltsera med att vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001.